Quan la sol·licitud s’empleni en nom d’una altra persona (perquè som un càrrec d’una entitat, gestoria, etc.) caldrà marcar la casella que es veu en la imatge següent:

En aquest cas, les dades d’identificació serien les del representat, i per tant, les del Sol·licitant/Interessat s’haurien d’emplenar manualment: