Es pot annexar un màxim de 100mb totals, ara bé, la limitació tècnica per arxiu és de 10mb

Nota: Es recomana sempre comprimir els arxius que s’adjunten.